اپ لجستیک


با نصب اپ در گوشی راننده موقعیت راننده هر 60 ثانیه به سامانه لوجیکس ارسال می شود جهت نمایش زنده روی نقشه osmاپ لجستیک

اپلیکیشن مدیریت لجستیک

تصاویر محیط سیستم


دانلود

دانلود اپ


امکانات

راهنمای دانلود و نصب
نصب و ورود به سیستم