اتوماسیون مکاتبات تحت وب

سامانه الکترونیکی (دبیرخانه ، گردش مکاتبات ، آرشیو الکترونیکی اسناد)

اتوماسیون مکاتبات تحت وب شامل حذف کاغذ از سیستم اداری - تعداد نامحدود شعب و شرکتهای تابعه ودبیرخانه-هامش نویسی اسناد با قلم نوری –توزیع الکترونیکی اسناد – اسکنر –نسخه موبایل- ثبت نامه ها در word و...

Smartphone

معرفی اتوماسیون مکاتبات تحت وب


اتوماسیون مکاتبات تحت وب شامل : مدیریت اسناد و مکاتبات در سطح سازمان/شرکت ، حذف کاغذ از فرآیند گردش اسناد ، ثبت کلیه مکاتبات و مدیریت اندیکاتور نامه ها ، مدیریت دبیرخانه ، امکان تعریف تعداد نامحدود دبیرخانه در سطح شرکت/سازمان و قابلیت استفاده همزمان کلیه شرکتهای تابعه از یک نسخه از سامانه از جمله قابلیتها و امکانات این نرم افزار می باشد


بخشهای مختلف سیستم

اتوماسیون مکاتبات (ارجاعات)

دبیرخانه

آرشیو الکترونیکی اسناد

تصاویر محیط سیستم

نسخه وب

معرفی کارتابل

پیامها ، اسناد و نامه های رسیده و صادره (توزیع شده از طریق دبیرخانه ) در بخش کارتابل هر کاربر جمع آوری میگردد .


مدیریت دسترسی کاربران توسط مدیر سیستم

تمامی بخشهای سیستم توسط مدیر سیستم قابل برنامه ریزی جهت دسترسی دادن و یا عدم دسترسی افراد در قالب گروهها می باشد


ارسال پیام با قلم نوری-دست نویس

پیامهای مبادله شده بین اعضای داخلی شرکت و همچنین ثبت هامش برای اسناد رسیده از دبیرخانه و یا منابع دیگر می تواند علاوه بر تایپ به صورت دست نویس نیز انجام گیرد


اسکن اسناد تحت وب

در بخش دبیرخانه متصدی دریافت نامه می تواند از امکان اسکن اسناد تحت وب جهت ثبت نامه ها استفاده نماید.


ثبت شماره نامه

در دبیرخانه نامه صاده پس از تائید و هنگام دریافت شماره اندیکاتور، شماره دریافت شده در سربرگ نامه درج میگردد


ثبت امضا در متن نامه

درج امضای امضا کننده نامه در ذیل نامه


مدیریت دبیرخانه و گردش اسناد

هر شرکت می تواند به تعداد نامحدود دبیرخانه تعریف نماید و با تعیین دسترسی افراد امکان ثبت نامه های وارده و صادره برای کاربران فراهم می باشد


امکان ثبت نامه در word

به همین دلیل در بخش نامه های صادره امکان تهیه انواع الگوی نامه، و ثبت نامه توسط "ورد" فراهم شده است . همچنین شماره گذاری و درج شماره درهدر نامه انجام میگیرد


اپ موبایل

برای دسترسی سریعتر به اسناد و مکاتبات صفحات ویژه موبایل برای بخشهای اصلی و پرکاربرد سیستم تهیه شده است


امکان استفاده چندین شرکت از یک نسخه از سیستم

برخی شرکتها دارای شعب متعدد در سطح کشور هستند و یا دارای شرکتهای زیر مجموعه مدیر سیستم می تواند با تعریف شرکتهای تابعه
و تعیین ارتباط شرکتها با یکدیگر این امکان برای همه شرکتهای تعریف شده فراهم می شود که از یک سیستم استفاده نمایند
 ادمین هر شرکت بصورت مجزا می تواند کاربران، دبیرخانه ها، دسترسی ها،...


گزارشات

گزارشات چاپی متنوع با امکان جستجو در بخش گزارشات


ساخت گزارش تحت وب

برای ساخت گزارشات بیشتر می توانید 
از ابزار گزارش ساز تحت وب استفاده نموده 
و گزارشات را مطابق با نیاز خود طراحی نمائید


نامه وارده
نامه وارده


سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات

سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
مدیریت اسناد 

با استفاده از سیستم سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات ، ذخیره و به اشتراک گذاری اسناد را برای کاربر آسان کنید. اسناد را به اشتراک بگذارید ، فایل های الکترونیکی خود را سازماندهی کنید ، ارجاعات سند خود را به هر کاربری انجام دهید ، فرمت های فایل خود را کنترل کنید و اشتراک گذا...


ورود به سیستم

ورود به سیستم
ورود به سیستم


عضویت

عضویت
عضویت


پروفایل کاربر

چطور پست سازمانی را تغییر دهیم؟


پوشه ها

پوشه ها


اسکنر (متصل به مرورگر تحت وب)

اسکنر (متصل به مرورگر تحت وب)
اسکنر (متصل به مرورگر تحت وب)


منوهای نرم افزار اتوماسیون اداری

منوهای نرم افزار اتوماسیون اداری
منوهای نرم افزار اتوماسیون اداری


اتوماسیون تحت وب منوهای کارتابل

اتوماسیون تحت وب منوهای کارتابل
اتوماسیون تحت وب منوهای کارتابل


صفحه نخست پس از ورود به سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات

صفحه نخست پس از ورود به سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
صفحه نخست پس از ورود به سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات


کارتابل پیامهای رسیده سامانه اتوماسیون

کارتابل پیامهای رسیده سامانه اتوماسیون
کارتابل پیامهای رسیده سامانه اتوماسیون


نمایش پیام/ارجاع رسیده

نمایش پیام/ارجاع رسیده
نمایش پیام/ارجاع رسیده


نمایش پیوستهای پیام/ارجاع رسیده

نمایش پیوستهای پیام/ارجاع رسیده
نمایش پیوستهای پیام/ارجاع رسیده


انتخاب گیرندگان پرسنل درون سازمانی جهت ارجاع پیام

انتخاب گیرندگان پرسنل درون سازمانی جهت ارجاع پیام
انتخاب گیرندگان پرسنل درون سازمانی جهت ارجاع پیام


انتخاب گیرندگان رونوشت درون سازمانی جهت ارجاع پیام

انتخاب گیرندگان رونوشت درون سازمانی جهت ارجاع پیام
انتخاب گیرندگان رونوشت درون سازمانی جهت ارجاع پیام


کارتابل پیامهای رسیده

کارتابل پیامهای رسیده
کارتابل پیامهای رسیده


ایجاد "نامه سریع" توسط الگوهای آماده

ایجاد "نامه سریع" توسط الگوهای آماده
ایجاد "نامه سریع" توسط الگوهای آماده


ایجاد سند جدید از طریق نوع سند

ایجاد سند جدید از طریق نوع سند
ایجاد سند جدید از طریق نوع سند


صفحه ورود به سیستم های اتوماسیون اداری

صفحه ورود به سیستم های اتوماسیون اداری
صفحه ورود به سیستم های اتوماسیون اداری


منوهای کارتابل صندوق ورودی

منوهای کارتابل صندوق ورودی
منوهای کارتابل صندوق ورودی


نمایش پیوستهای پیام/ارجاع رسیده

نمایش پیوستهای پیام/ارجاع رسیده
نمایش پیوستهای پیام/ارجاع رسیده


ارسال پیام/ارجاع جدید

ارسال پیام/ارجاع جدید
ارسال پیام/ارجاع جدید


نمایش سابقه پیام به صورت درختی

نمایش سابقه پیام به صورت درختی
نمایش سابقه پیام به صورت درختی


کارتابل پیام/ارجاعات رسیده سامانه اتوماسیون

کارتابل پیام/ارجاعات رسیده سامانه اتوماسیون
کارتابل پیام/ارجاعات رسیده سامانه اتوماسیون


دفتر اندیکاتور اسناد .ارده/صادره در اتوماسیون نامه نگار

دفتر اندیکاتور اسناد .ارده/صادره در اتوماسیون نامه نگار
دفتر اندیکاتور اسناد .ارده/صادره در اتوماسیون نامه نگار


لیست امکانات • پروفایل شرکت/سازمان
 • تنظیمات سیستم
 • ویرایش راهنما
 • انواع زبانها
 • روشهای ارسال مرسوله
 • پوشه های پیش فرض
 • کشورها
 • استانها
 • شهرها
 • پستهای پایه
 • دسترسی ها
 • آمار ورود به سیستم
 • واحدها
 • پستها
 • پرسنل-پستها
 • دبیرخانه ها
 • دسترسی به دبیرخانه
 • لیست دبیرخانه ها
 • واحدها شرکتهای بیرونی
 • اشخاص
 • اشخاص-پستها
 • گزارشات مدیریتی
 • داشبورد ادمین
 • داشبورد
 • چطور نامه های رسیده را به کارتابل گیرندگان ارسال کنیم؟
 • نحوه پیگیری وظایف مدت دار رسیده در کارتابل ؟
 • نحوه راه اندازی اتوماسیون اداری؟
 • معرفی نرم افزار نامه های اداری.
 • برنامه اتوماسیون اداری
 • مکاتبات اداری و نامه نگاری
 • نحوه طبقه بندی اسناد ثبت شده در سیستم؟
 • چطور یک نامه و سوابق آنرا پیدا کنیم؟
 • معرفی آرشیو الکترونیکی اسناد.
 • بایگانی الکترونیک
 • سیستم اتوماسیون
 • مراحل مدیریت اسناد
 • خلاصه مزایای سیستم اتوماسیون اداری
 • پرونده ها
 • ایجاد پرونده جدید
 • حذف پرونده
 • ایجاد دسترسی به یک پرونده
 • خصوصیات پرونده (فیلدها)
 • نمایش لیست پرونده های ثبت شده
 • مثال: نحوه آرشیو اسناد پرونده های پروانه ساخت-مواد غذایی دارویی (نمونه)
 • مثال: ایجاد یک قرارداد پرسنل از الگوی آن
 • چگونه عطف و پیرو نامه ها را ثبت کنیم؟
 • تنظیم محل ثبت شماره -تاریخ-پیوست روی سربرگ و محل امضا ذیر نامه در هنگام چاپ
 • معرفی اجزای کارتابل
 • معرفی کارتابل
 • مدیریت دسترسی کاربران توسط مدیر سیستم
 • ارسال پیام با قلم نوری-دست نویس
 • اسکن اسناد تحت وب
 • ثبت شماره نامه
 • ثبت امضا در متن نامه
 • مدیریت دبیرخانه و گردش اسناد
 • امکان ثبت نامه در word
 • اپ موبایل
 • امکان استفاده چندین شرکت از یک نسخه از سیستم
 • گزارشات
 • ساخت گزارش تحت وب
 • تعريف ساختار سازماني شرکت
 • تعريف واحد سازماني
 • تعريف پست سازماني
 • امكان غير فعال سازي پست سازماني همراه با نگهداري سوابق
 • سهولت تغيير ساختار سازماني
 • تعريف کاربران
 • امكان غير فعال يا فعال سازي كاربران
 • تخصيص پستهاي کاربر
 • تخصيص گروه¬هاي کاربري
 • تعريف گروه¬هاي کاربري
 • پشتيباني از جانشيني
 • امكان مشاهده كارتابل كاربران توسط كاربران مجاز
 • لحاظ سطوح امنيتي جهت دسترسي به ايجاد ، تغيير، مشاهده، تاييد، امضاء، طبقه بندي و پرونده نامه و ملحقات آن نامه شامل پيوست، نامه¬هاي مرتبط و متن نامه و مواردي از اين قبيل خواهد بود.
 • لحاظ سطوح امنيتي جهت مشاهده ارجاع و ملحقات آنملحقات ارجاع شامل چرخه ارجاع، نامه همراه، پيوست¬ها و مواردي از اين قبيل خواهد بود.
 • امکان تعريف حقوق دسترسي پيش فرض براي انواع ارجاع
 • امکان تغيير حقوق دسترسي ارجاع توسط فرستنده
 • تعريف هرگونه ساختار شماره انديکاتور و نگهداري سوابق آن
 • تعريف انواع دبيرخانه
 • امکان رزرو شماره انديکاتور
 • تعريف پرونده دبيرخانه
 • تعريف طبقه بندي نامه
 • امکان تعريف درخت موضوعات طبقه¬بندي در هر دبيرخانه و نيز انتساب نامه به يک يا چند موضوع طبفه¬بندي در سيستم وجود دارد
 • نامه وارده
 • پشتيباني از انواع نامه وارده
 • نامه کاغذي
 • نامه الکترونيکي
 • توزيع نامه وارده
 • امکان ارسال نامه داخلي بدون شماره شدن در دبيرخانه
 • امکان ارسال نامه داخلي با شماره شدن در دبيرخانه
 • ثبت شماره انديکاتور و تاريخ به هنگام ثبت نامه داخلي در متن نامه
 • پشتيباني از چرخه توليد نامه داخلي
 • امكان تأييد و امضاي سريال نامه داخلي توسط تأييد کننده
 • پشتيباني از انواع نامه صادره
 • نامه کاغذي
 • پشتيباني از چرخه توليد نامه صادره
 • امكان تأييد و امضاي سريال نامه صادره توسط تأييدکننده
 • چاپ نامه صادره
 • چاپ نامه صادره باامضا الكترونيك يا بدون امضا الكترونيك
 • سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
 • ورود به سیستم
 • عضویت
 • پروفایل کاربر
 • پوشه ها
 • اسکنر (متصل به مرورگر تحت وب)
 • منوهای نرم افزار اتوماسیون اداری
 • اتوماسیون تحت وب منوهای کارتابل
 • صفحه نخست پس از ورود به سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
 • کارتابل پیامهای رسیده سامانه اتوماسیون
 • نمایش پیام/ارجاع رسیده
 • نمایش پیوستهای پیام/ارجاع رسیده
 • انتخاب گیرندگان پرسنل درون سازمانی جهت ارجاع پیام
 • انتخاب گیرندگان رونوشت درون سازمانی جهت ارجاع پیام
 • کارتابل پیامهای رسیده
 • ایجاد "نامه سریع" توسط الگوهای آماده
 • ایجاد سند جدید از طریق نوع سند
 • صفحه ورود به سیستم های اتوماسیون اداری
 • منوهای کارتابل صندوق ورودی
 • نمایش پیوستهای پیام/ارجاع رسیده
 • ارسال پیام/ارجاع جدید
 • نمایش سابقه پیام به صورت درختی
 • کارتابل پیام/ارجاعات رسیده سامانه اتوماسیون
 • دفتر اندیکاتور اسناد .ارده/صادره در اتوماسیون نامه نگار
 • گردش الکترونیکی اسناد
 • نسخه موبایل(ریسپانسیو)
 • ثبت نامه سریع
 • نامحدود شرکت و دبیرخانه
 • تحت وب
 • اسکن اسناد در مرورگر
 • آموزش و پشتیبانی
 • مدیریت کاربران
 • تعریف پرسنل و پستهای سازمانی
 • ارسال مکاتبات از طریق اتوماسیون
 • نحوه ایجاد دبیرخانه
 • چطور نامه های صادره را ثبت کنیم؟
 • چطور نامه های وارده را ثبت کنیم؟
 • نحوه استفاده از آرشیو الکترونیکی اسناد
 • نحوه ساخت گزارش توسط گزارش ساز تحت وب
 • معرفی نسخه موبایل
 • سابقه پیام(ارجاع) به صورت درختواره
 • نحوه استفاده از گزارشات
 • نسخه های (version) مختلف یک سند چطور ثبت می شود؟
 • چطور از اسکنر تحت وب استفاده کنیم؟
 • مثال: ایجاد الگوی قرارداد پرسنل-کارمزدی
 • تعریف درخت پستهای سازمانی
 • مثال: آرشیو پرونده های پرسنلی
 • نحوه تغییر رمز عبور
 • چطور روی اسناد رسیده به کارتابل (دریافتی)هامش نویسی کنیم؟
 • نحوه انجام مکاتبات درون سازمانی؟
 • دبیرخانه های قابل دسترس
 • شرکتها
 • الگوی اسناد
 • نوع سند
 • دفاتر اندیکاتور
 • گروهها
 • همه دسترسی ها
 • شرکتهای تابعه
 • تفویض اختیارات(جانشین)
 • تنظیمات کاربر
 • چطور گردش یک ارجاع-پیام را مشاهده کنیم؟
 • چطور یک دبیرخانه جدید ایجاد کنیم؟

تست آنلاین

برای تست آنلاین سیستم روی لینک زیر کلیک نمایید

پس از تست سامانه جهت نصب روی سرور شما به بخش پشتیبانی تماس حاصل نمایید

تست آنلاین

راهنمای کامل

تماس با ما

با ما از طریق راه های زیر تماس بگیرید

تلفن : 02144365391
ایمیل : info@rpardaz.com
پشتیبانی و فروش-واتساپ : 09923753563

راهکار پردازش پایا
تولید نرم افزارهای تحت وب