نحوه تغییر رمز عبور


  

تعریف درخت پستهای سازمانی


  

مثال: ایجاد الگوی قرارداد پرسنل-کارمزدی


  

سابقه پیام(ارجاع) به صورت درختواره


  

مدیریت دسترسی کاربران توسط مدیر سیستم


تمامی بخشهای سیستم توسط مدیر سیستم قابل برنامه ریزی جهت دسترسی دادن و یا عدم دسترسی افراد در قالب گروهها می باشد

تمامی بخشهای سیستم توسط مدیر سیستم قابل برنامه ریزی جهت دسترسی دادن و یا عدم دسترسی افراد در قالب گروهها می باشد

ثبت شماره نامه


در دبیرخانه نامه صاده پس از تائید و هنگام دریافت شماره اندیکاتور، شماره دریافت شده در سربرگ نامه درج میگردد
در دبیرخانه نامه صاده پس از تائید و هنگام دریافت شماره اندیکاتور، شماره دریافت شده در سربرگ نامه درج میگردد  
ثبت شماره نامه

ثبت امضا در متن نامه


درج امضای امضا کننده نامه در ذیل نامه
درج امضای امضا کننده نامه در ذیل نامه  
ثبت امضا در متن نامه

مدیریت دبیرخانه و گردش اسناد


هر شرکت می تواند به تعداد نامحدود دبیرخانه تعریف نماید و با تعیین دسترسی افراد امکان ثبت نامه های وارده و صادره برای کاربران فراهم می باشد
هر شرکت می تواند به تعداد نامحدود دبیرخانه تعریف نماید و با تعیین دسترسی افراد امکان ثبت نامه های وارده و صادره برای کاربران فراهم می باشد  
مدیریت دبیرخانه و گردش اسناد

نرم افزار اتوماسیون اداری

منوهای نرم افزار اتوماسیون اداری


معرفی منوهای نرم افزاری اتوماسیون اداری 
 همانطور که در تصویر می‌بینید نرم افزار اتوماسیون اداری شامل بخش های کارتابل / دبیرخانه /مدیریت سیستم/ جداول پایه / ابزارهای ادمین می باشد

 بخش اول کار تابل برای همه کسانی که عضویت در نرم افزار اتوماسیون اداری دارند این منو ها قابل مشاهده است که شامل بخش های 
 دریافت شده : نشان دهنده لیست نامه های دریافتی شخص است 
ارسال شده: لیست نامه هایی است که برای دیگران ارسال شده است
پیش نویس: لیست نامه هایی است که هنوز به مرحله شماره شدن در واحد دبیرخانه نرسیده و ارسال نشده است 
به محض اینکه نامه های ارسالی در دبیرخانه شماره شوند و ارسال گردند نامه ها از پیش نویس به ارسال شده منتقل می شوند
 بخش بایگانی : لیست نامه هایی است که از بخش دریافت شده کاربران ها را مشاهده نموده و کلید بایگانی شود را کلیک نمایند

 بقیه منو ها در نرم افزار اتوماسیون اداری به جز کارتآبل فقط برای کسانی قابل دسترس است که در بخش دسترسی ها به آنها دسترسی داده شده باشد
  
نرم افزار اتوماسیون اداری

تعریف نوع سند

تعریف نوع سند


تعریف نوع سند 
مثلا: 
-قراداد
-فاکتور
-پیش فاکتور
-صورتجلسه
-...
  

الگوی اسناد

ایجاد الگوی اسناد


ایجاد الگوی اسناد در سیستم تحت وب دبیرخانه 

الگوی اسناد نسخه اولیه ای است که با انجام تغییراتی در آن نسخه اصلی ساخته می شود
مثلا
-قالب قرارداد پرسنلی
-قالب قرارداد انجام کار
-قالب نامه معرفی نامه پرسنل
-قالب نامه حکم کارگزینی
و ...