MRO management & flight operations software

نرم افزار مدیریت MRO و عملیات پرواز

نسخه اول سامانه یکپارچه تحت وب maxflight در سال 1389 طراحی و پیاده سازی و در تعدادی ایرلاین ها مورد استفاده قرار گرفت . در سال 1397 نسخه دوم این محصول که بهینه سازی و بروز شده پیاده سازی شد و نسخه سوم آن در سال 1400 با استفاده از آخرین تکنولوژی ها ریفکتور گردید. سعی شده در این سیستم به طور کامل نیازهای ایرلاینهای داخلی در نظر گرفته شود .این سیستم به صورت ماژولار طراحی شده و شامل بخش های مختلفی از جمله : مدیریت ناوگان ، تعمیر و نگهداری خط ، مدیریت انبار و موجودی ، مدیریت منابع انسانی ، حسابداری مالی ، مدیریت عملیات پرواز ، انتشارات فنی ، برنامه ریزی پرواز ، فروش بلیط ، مدیریت گروه پروازی و ... می باشد.

Smartphone

معرفی MRO management & flight operations software


نرم افزار مدیریت MRO و عملیات پرواز


بخشهای مختلف سیستم

تصاویر محیط سیستم

نسخه وب
MyRequests(درخواستهای من)

چگونه درخواست قطعات را ثبت کنیم


رسید

چگونگی ثبت رسید انبار (رسید در هر کدام از ایستگاهها)


گردش قطعات

چگونه گردش یک قطعه را مشاهده کنیم (کاردکس )


Parts

نحوه ثبت Part جدید و alternate حداقل موجودی آن قطعه


راهنما

راهنمای سیستم از چه مسیری قابل دسترس است


پارت ها

چگونه موجودی قطعات را چک کنیم


کاربر

تخصیص چند پست سازمانی به یک فرد


انبار

جابجایی قطعه بین انبارها


هواپیما

جابجایی قطعه بین هواپیماها بدون عودت به انبار


گردش کار

گردش کار درخواستها


فرایند گردش کار

فرایند گردش کار


درخواست

ثبت درخواست


درخواست

ثبت درخواست با موبایل


درخواست

تایید سرپرست


درخواست

تایید مدیر شیفت


درخواست

تایید مدیر خط


درخواست

بررسی انبار


Crew

برگه های ورود خروج پروازها


خدمه

نحوه ورود به راهنمای سیستم


ایجاد برنامه جدید

ایجاد برنامه جدید
ایجاد برنامه جدید
تاریخ شروع و پایان برنامه
بعداز ثبت برنامه باید داده های مرتبط را با استفاده از کلیدهای روبرو تکمیل کنید
ایجاد برنامه هفتکی
تولید برنامه نهایی


انواع زمانها قبل - مابین - بعد از پرواز

انواع زمانها قبل - مابین - بعد از پرواز


ثبت مسیرها

ثبت مسیرها


تعیین زمان مسیر ها بر اساس نوع هواپیما

تعیین زمان مسیر ها بر اساس نوع هواپیما


ثبت روت ها

ثبت روت ها


ثبت برنامه هفتگی

ثبت برنامه هفتگی


موجودی ناوگان

موجودی ناوگان


تولید برنامه نهایی بر اساس برنامه هفتگی

تولید برنامه نهایی بر اساس برنامه هفتگی


Crew

ایجاد برنامه هفتگی مسیرهای پروازی به صورت گرافیکی (کشیدن و انداختن)


تولید برنامه هفتگی با استفاده از Drag & Drop

تولید برنامه هفتگی با استفاده از Drag & Drop


نرخ پایه پروازها

نرخ پایه پروازها


ثبت فرمولهای قیمت گذاری

ثبت فرمولهای قیمت گذاری


ثبت پلان صندلی ها

ثبت پلان صندلی ها


پلان نرخ گذاری

پلان نرخ گذاری


لیست امکانات • تعمیر و نگهداری
 • برنامه ریزی و رزرواسیون
 • هواپیما
 • کار برگ
 • آرایه های فنی
 • برنامه ریزی
 • سازمان یا مرکز تعمیراتی
 • سفارشات
 • حکم کار
 • امور مشتریان
 • پرسنل
 • عیب
 • کنترل ساعت کارکرد نیروی انسانی
 • فاکتور فروش
 • امنیت
 • گزارش ها
 • اطلاعات پایه
 • ابزار
 • قطعات کسری هواپیما
 • تنظیمات پایه برای هواپیما
 • ثبت و لاگ پروازی
 • جستجو لاگ پروازی
 • جمع ساعت لاگ های پرواز
 • مصرف روغن هواپیما
 • مصرف روغن قطعات هواپیما
 • مسیر پرواز
 • پرواز
 • نوع پرواز
 • تخمین ساعت پرواز ماهانه یا هفتگانه
 • ویرایش سریال
 • اطلاعات قطعه
 • 1
 • انبارها
 • مشتریان
 • حکم کار
 • مهارت سفارش سفارش کار / ساعت ها ...
 • Workorder کار پیش فرض ...
 • تخصیص / واگذاری به سفارش کار ...
 • تخصیص / تفویض به سفارش کار ...
 • دستیابی به موارد سفارش کار ...
 • بارکد دستیابی به موارد سفارش کار ...
 • مورد تاخیر Workorder
 • عیب یابی
 • دلیل برای نقص در حالت TECH
 • توضیحات نقص / برنامه ریزی شده / عمل / یافته ها ...
 • نقص مورد ...
 • دستیابی به نقص مورد ...
 • نقص مهارت مورد / ساعت ...
 • کاربران
 • برنامه ریزی ناوگان
 • قیمت گزاری بلیط
 • فروش بلیط
 • فروش آنلاین - ارائه وب سرویس به آژانس ها
 • لیست برنامه ها
 • انواع زمان
 • جدول زمانی
 • زمان توقف
 • لیست مسیر ها
 • زمان مسیر ها
 • لیست مسیرکامل
 • موجودی هواپیما
 • تعداد صندلی بر اساس مدل
 • تخصیص هواپیما
 • برنامه هفتگی
 • برنامه ریزی پروازها
 • Reports
 • نرخ گزاری
 • نرخ پایه
 • فیلدهای موثر در قیمت گذاری
 • فرمول تعیین قیمت
 • Reports
 • بلیط ها
 • صندلی ها
 • زیر هزینه های بلیط
 • فروش برخط
 • ادمین پنل
 • اطلاعات پایه
 • واحدها
 • نوع هواپیما
 • تعریف مدل هواپیما
 • تعریف رجیستر هواپیما
 • تعریف خطوط هوایی
 • تعریف فرودگاه ها
 • کشورها
 • شهرها
 • ارزها
 • روزهای هفته
 • مالیات
 • کاربران
 • گروه ها
 • دسترسی ها
 • دسترسی گروه ها
 • Requests(درخواست)
 • MyRequests(درخواستهای من)
 • Order(سفارش)
 • Invoice(فاکتور)
 • ShippingReceiving(دریافت و پخش)
 • Form_InspChk(کنترل کیفیت)
 • Form_Custom(گمرک)
 • انبار
 • رسید
 • حواله
 • انبار و سفارشات
 • سازندگان
 • DispachRequest(توزیع درخواستها)
 • قطعات
 • سریال/بچ
 • SerialBatchDocuments(اسناد قطعه)
 • Request(درخواست)
 • واحدهای سازمانی
 • پستهای سازمانی
 • لیست اسناد
 • درخواستها
 • استعلام قیمت
 • Quotation(استعلام قیمت)
 • فاکتور
 • سفارش
 • پستهای کاربران
 • مالی و حسابداری
 • قیمت گذاری
 • گزارشات
 • Reports(گزارشات)
 • ساخت گزارش
 • سال مالی
 • تنخواه گمرک
 • قیمت قطعات مصرفی/ سریال دار /مصرفی سریال دار
 • کاردکس قطعات
 • انبارگردانی
 • جدید
 • Parts(قطعات)
 • گردش قطعات
 • قراردادها
 • مهارتها
 • وظایف
 • گزارشات
 • WorkOrder(حکم کار)
 • گزارشات
 • Hard Time Components Status
 • DRs Status
 • Access Panels Status
 • AC Status
 • Working Days Status
 • Gant Chart
 • Jobs Priority Status
 • Part Needed List
 • Shop Parts Follow List
 • Special Tools List
 • DRs Numbering List
 • Consumable Materail LIST
 • Weekly Routine Jobs
 • Job Cards Note
 • در حال تعمیر
 • تایم شیت
 • سرپرست وظایف
 • ایستگاهها
 • دسترسی ایستگاهها
 • گروه پروازی
 • Parts
 • راهنما
 • پارت ها
 • کاربر
 • انبار
 • هواپیما
 • گردش کار
 • فرایند گردش کار
 • درخواست
 • درخواست
 • درخواست
 • درخواست
 • درخواست
 • درخواست
 • Crew
 • خدمه
 • ایجاد برنامه جدید
 • انواع زمانها قبل - مابین - بعد از پرواز
 • ثبت مسیرها
 • تعیین زمان مسیر ها بر اساس نوع هواپیما
 • ثبت روت ها
 • ثبت برنامه هفتگی
 • موجودی ناوگان
 • تولید برنامه نهایی بر اساس برنامه هفتگی
 • قطعات
 • قطعات
 • گروه های پروازی
 • ارزیابی خدمه
 • تخصیص خدمه
 • لیست خدمه
 • الگوهای از پیش تعریف شده
 • قراردادهای اشتغال
 • هشدار گواهی
 • برنامه ریزی گرافیکی
 • ارزیابی عملکرد
 • برنامه ریزی خدمه
 • پیگیری خدمه
 • واگذاری خدمه
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
 • خدمه وظیفه
 • ساخت و ساز جفت خدمه
 • مدیریت مرخصی
 • برنامه ریزی آموزش های مکرر و اولیه
 • واگذاری دستی خدمه
 • نمایش مداوم به روز شده
 • ورود به سیستم خدمه
 • کنترل خودکار پوشش پرواز پا
 • لیست اعلانات خدمه
 • مدیریت هتل و خدمه خدمه
 • سوابق پزشکی / خدمه خدمه
 • آمار جامع برنامه خدمه
 • پیشنهادات خدمه
 • لیست پیشنهادات اعطا شده از جمله آنهایی که همراه با دلیل اهدا نشده اند
 • نمایش برنامه خدمه دوره و فعلی پیشنهاد بعدی
 • نمایش کامل از تمام سفرها
 • گزینه ارزیابی پیشنهادات
 • درخواستها
 • شرکتها
 • گروه بندی ایستگاهها
 • مدیریت درخواستها
 • کارتابل
 • مدارک پیوست قطعات
 • مدیریت درخواستهای عدم موجودی
 • فاکتور
 • انواع سند
 • گردش کار
 • DiagramLists
 • DiagramStepActions
 • DiagramSteps
 • DiagramStepsDones
 • قطعات مشابه
 • پستهای پایه
 • واحدهای پایه
 • واحدهای پایه
 • نوع پارت
 • لوکیشن
 • فرایندها
 • نوع درخواست
 • لایسنس خدمه
 • برگه ترانزیت پرواز
 • Crew
 • تولید برنامه هفتگی با استفاده از Drag & Drop
 • نرخ پایه پروازها
 • ثبت فرمولهای قیمت گذاری
 • ثبت پلان صندلی ها
 • پلان نرخ گذاری
 • PRODUCT CAPABILITIES
 • بررسی نرم افزارهای مشابه
 • تعمیرات و نگهداری
 • برنامه ریزی پرواز
 • انبار(کنترل موجودی)
 • گروه پروازی
 • سفارشات - خرید/تعمیر
 • فروش بلیط
 • اسناد فنی
 • مدیریت ناوگان
 • مهندسی
 • مدیریت نیروی کار
 • قابلیت اطمینان و کنترل کیفیت
 • دریافت و پخش
 • حسابداری

تست آنلاین

برای تست آنلاین سیستم روی لینک زیر کلیک نمایید

پس از تست سامانه جهت نصب روی سرور شما به بخش پشتیبانی تماس حاصل نمایید

تست آنلاین

راهنمای کامل

تماس با ما

با ما از طریق راه های زیر تماس بگیرید


راهکار پردازش پایا
تولید نرم افزارهای تحت وب