نرم افزار سیستم گردش کارمبتنی بر فرآیندفرآیندهای گردش کار و فرم های کاری شرکت خود را که توسط افراد مختلف اقدام می شوند را طراحی و آنها را به فرآیندهای قابل اجرا و پیگیری تبدیل کنیدسیستم مدیریت گردش کارمبتنی بر فرآیند

پلت فرم گردش کار و مدیریت فرآیند که به شما امکان می دهد بدون کد نویسی و با استفاده از رسم دیاگرام فرایندو بدون پیچیدگی ، هر نوع گردش کار را در شرکت خود ایجاد واجرا کنید.


  • طراحی دیاگرام bpmn2
  • طراحی پایگاه داده تحت وب
  • ایجاد فرمهای سازمان توسط فرمساز
  • گردش فرمهای سازمانی مطابق دیاگرام
  • امکان آنالیز فرآیندهای سازمانی

امکاناتمقالات
نمونه کارها

مثالها

شرح خدمت: اعطاء تسهیلات بانکی از محل وجوه اداره شده به متقاضیان ساخت یا خرید شناور هاي تجاري ، خدماتی و مسافري ، متقاضیان طرحهاي سرمایه گذاري در اراضی و محوطه هاي بندري تحت حاکمیت، متقاضیان خرید تجهیزات استراتژیک بندري،متقاضیان طرح هاي جایگزین سازي شناورهاي سنتی در بخش تجاري،متقاضیان طرح هاي ریلی، لجستیکی و ترانزیتی،متقاضیان خرید تجهیزات آموزشی دریانوردي

با توجه به درخواست متقاضی برای تامین آب واحد های مختلف حسب اعلام میزان آب مورد نیاز توسط دستگاه مربوطه نسبت به صدور مجوز تغییر نوع مصرف آّب اقدام می گردد.

این فرآیند از فعالیت های گوناگون ایجاد می شود. مجموعه فعالیت هایی که کاال را به دست درخواست کننده می رساند.

قیمتimage

فرم درخواست


جهت سفارش /دمو فرم روبرو را تکمیل کنید

  • نصب سیستم روی سرور شما
  • ارسال ویدئو های پرزنت محصول
  • دموی حضوری