ایمیل مارکتینگ - ارسال ایمیل و پیامک انبوه


ایمیل مارکتینگ - بازاریابی اینترنتی - ارسال ایمیل و پیامک انبوهایمیل مارکتینگ - ارسال ایمیل و پیامک انبوه

ایمیل مارکتینگ و اس ام اس مارکتینگ یکی از موثر ترین روشهای بازاریابی امروزی است. در سامانه "ایمارکت" اطلاعات محصولات و خدمات خودرا ثبت نموده و. آنرا به ایمیل و موبایل هزاران مشتری بالقوه بر اساس دسته بندی موضوعی / سن / جنسیت / شهر / کشور / و... ارسال نمائید. ارسال ایمیل انبوه : با ده ها قالب ایمیل حرفه ای ، ما ایمیل های شما را برای گروههای هدف ارسال میکنیم . فقط با چند کلیک قالب ایمیل خود را انتخاب ومحتوای آنراوارد کنید و برای گروههای هدف براحتی ارسال نمائید. ارسال پیامک انبوه : متن پیامک خود را وارد کنید و با چند کلیک پیامک خود برای گروههای هدف براحتی ارسال نمائید.

تصاویر محیط سیستم