وینید - سامانه معاوضه کالا


وینید - نیازمندیهای معاوضه کالاها - تهاتروینید - سامانه معاوضه کالا

ثبت آگهی نیازمندیهای کالا و خدمات ، خرید- فروش . ثبت آگهی معاوضه.(بدون مبادله پول فقط با ثبت آگهی و تعیین کالاهای مورد نیاز ، آنها را تهیه کنید)

تصاویر محیط سیستم


ویژگیهای سیستم