سیستم bpmsفرآیندهای گردش کار و فرم های کاری شرکت خود را که توسط افراد مختلف اقدام می شوند را طراحی و آنها را به فرآیندهای قابل اجرا و پیگیری تبدیل کنید
ویدئو دمو

https://rpardazco.ir

سیستم مدیریت گردش کارمبتنی بر فرآیند

پلت فرم گردش کار و مدیریت فرآیند که به شما امکان می دهد بدون کد نویسی و با استفاده از رسم دیاگرام فرایندو بدون پیچیدگی ، هر نوع گردش کار را در شرکت خود ایجاد واجرا کنید.

  • طراحی دیاگرام bpmn2
  • طراحی پایگاه داده تحت وب
  • ایجاد فرمهای سازمان توسط فرمساز
  • گردش فرمهای سازمانی مطابق دیاگرام
  • امکان آنالیز فرآیندهای سازمانیامکانات

مقالات2 ماه رایگان

استفاده از این سیستم2 ماه رایگان می باشد

image

فرم درخواست


جهت سفارش /دمو فرم روبرو را تکمیل کنید

  • نصب سیستم روی سرور شما
  • ارسال ویدئو های پرزنت محصول
  • دموی حضوری