سیستم جامع انبار-سفارشات-اموال

سیستم جامع انبار-سفارشات-اموال-حسابداری  مجموعه ای از نرم‌افزارها است که به طور یکپارچه زنجیره تامین، فرآیندهای سفارش و حسابداری یک سازمان را مدیریت می‌کند و بهینه سازی موجودی، کاهش هزینه ها، تصمیم گیری بهتر و افزایش رضایت مشتری را به ارمغان می‌آورد

ساب سیستم ها

سیستم جامع انبار-سفارشات-اموال-حسابداری شامل زیرسیستم‌های مختلفی است که با یکدیگر کار می‌کنند تا به طور یکپارچه زنجیره تامین، فرآیندهای سفارش‌گیری، مدیریت دارایی‌ها و حسابداری یک سازمان را مدیریت کنند

حسابداری

این زیرسیستم تمام تراکنش‌های مالی یک سازمان را ثبت و گزارش می‌کند. وظایفی مانند حسابداری معاملات، تهیه صورت‌های مالی و مدیریت حساب‌های بانکی را شامل می‌شود

مدیریت دارایی ها و اموال

این زیر سیستم وظایف مربوط به ردیابی، نگهداری و تعمیر دارایی های شرکت را مدیریت می کند. این شامل وظایفی مانند ایجاد و به روز رسانی سوابق دارایی، برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری، ردیابی موقعیت دارایی و مدیریت ضمانت نامه ها می شود

مدیریت سفارشات

این زیر سیستم وظایف مربوط به دریافت، پردازش و تکمیل سفارشات مشتری را مدیریت می کند. این شامل وظایفی مانند دریافت سفارشات، بررسی موجودی کالا، انتخاب و بسته بندی کالا، حمل و نقل کالا و ردیابی وضعیت سفارش می شود

مدیریت انبار

این زیر سیستم وظایف مربوط به دریافت، ذخیره سازی، صدور و ردیابی موجودی کالا را در انبار مدیریت می کند. این شامل وظایفی مانند پذیرش کالا، قرار دادن کالا در قفسه ها، انتخاب و بسته بندی کالا، حمل و نقل کالا و مدیریت موجودی کالا می شود.