اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری تحت وب (دبیرخانه ، اتوماسیون اداری ، آرشیو الکترونیکی اسناد)


برو به سیستم

ویدئو دمو

https://rpardazco.ir

سیستم دبیرخانه و اتوماسیون اداری تحت وب

اتوماسیون اداری (نامه نگار) با قابلیت حذف کاغذ از سیستم اداری - تعداد نامحدود دبیرخانه- توزیع الکترونیکی اسناد – نسخه موبایل- ثبت نامه ها وارده صادره داخلی و مدیریت انواع سند قراردادها،صورتجلسات و ...

 • حذف کاغذ از سیستم اداری
 • بدون محدودیت در تعداد دبیرخانه ها
 • امکان استفاده شعب و شرکتهای تابعه
 • تحت وب
 • نسخه ویژه موبایل
 • مدیریت دسترسی کاربران
 • اتوماسیون اداری
 • هامش نویسی نامه ها


امکانات


امکانات

مقالات2 ماه رایگان

استفاده از این سیستم2 ماه رایگان می باشد

قیمتها

image

فرم درخواست


جهت سفارش /دمو فرم روبرو را تکمیل کنید

 • نصب سیستم روی سرور شما
 • ارسال ویدئو های پرزنت محصول
 • دموی حضوری